هود صنعتی

هود صنعتی

هود صنعتی به آن دسته از دستگاه ها گفته می شود که اکثرا فن در خارج از سیستم جایگذاری می شود. این فن آلاینده های هوا را از طریق دهانه هود و پس از آن از کانال به بیرون منتقل می نماید. هودهای صنعتی نیز به دو دسته محصور کننده و بیرونی تقسیم می گردند.

  • محصور کننده

به نوعی از هودهای صنعتی اطلاق می شود که منبع تولید آلاینده یا فرایند را بطور کامل یا نسبی (بخشی از آن را) محصور می نماید. هودهای آزمایشگاهی یا اتاقک‌ های رنگ پاشی نمونه‌ ای از هودهای محصور کننده‌ ای است که بخشی از فرآیند را فرا می ‌گیرند.

  • بیرونی

این نوع از هود صنعتی در نزدیک منبع آلاینده و بدون محصور کردن آن قرار می ‌گیرند. به طور مثال شکاف‌ هایی که در طول لبه مخازن یا دهانه‌ های باز مستطیل شکلی که در بالای میزهای جوشکاری قرار می ‌گیرند نمونه ‌ای از هودهای بیرونی هستند

.